دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

چرکنویس مقاله، بدون تاریخ

چرکنویس مقاله، بدون تاریخ

نامه ای برای درج در روزنامه ایران، خطاب به «کدبانوی محترمه ایران». این نامه پاسخی است به مقاله ای که در روزنامه «ایران» در خصوص زنان و دختران چاپ شده، و حاوی شکوه های از مردان بوده است. در این مقاله نویسنده، احتمالا مهدیقلی میرزا، از عشق زنی به خود سخن می گوید که هیچ هنر زنانه ای چون آشپزی یا خیاطی ندارد و این مرد جوان نیز هیچ تمایلی به مراوده و ازدواج با وی ندارد، و ترجیح می دهد مجرد باشد.

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  پشت صفحه های نامه مواردی درباره جنگ جهانی دوم و واژه های مربوط به آن نوشته شده است.

 • ابعاد ۲۷ × ۲۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها نصرت مظفری
 • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۶ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1023A112
 •