دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نقشه عراضی متعلق به چند خانواده، [اوایل قرن ۱۴ ق]

نقشه عراضی متعلق به چند خانواده، [اوایل قرن ۱۴ ق]

نقشه قصبه ها و قریه های خالصه بین ملایر و همدان، که متعلق به چند خانواده می باشد. 

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها
  • نقشه در اصل همراه با نامه ای از طرف بصیرالسلطنه به فرمانفرما بوده است. تاریخ ۲۱ شعبان [اوایل قرن ۱۴ ق].
 • ابعاد ۲۲ × ۱۷.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- نجم السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1021A59
 •