دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نامه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

حال نصرالدوله خیلی خراب است، بعد از آزمایش های متفاوت و دیدن چندین حکیم و ماندن در دو مریضخانه مختلف چند روزی ثابت شده که مرض او دماغی و جنون مالیخولیایی است. تشخیص اخیر اطباء مبنی بر نگه داشتن او در خانه‌های مخصوص مریض‌های دماغی و درجات مختلف جنونی برای مداوا؛ در صورت بستری نشدن نصر الدوله ممکن است یک مرتبه طغیان نماید، خودش و دیگری را بکشد، و امکان این جنون در او هر لحظه امکان پذیر است؛ دو شرط لازمه در قانون فرانسه برای اینکه کسی را در این خانه ها بتوانند بپذیرند: یکی نوشته طبیب و دیگری تصدیق و سؤال یک عضو از فامیل که نسبتش از درجه دوازدهم نگذرد؛ و شرح مشکلات برای بستری کردن نصرالدوله در این خانه‌ها

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۶ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۸ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1018C288
  •