دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نامه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

شامل ترتیبات ورود و پذیرائی از عزت‌ الدوله و ورود او به تهران، رفتن به اندرون شاه و سکنی شدن در منزلش، و استقبال نویسنده از عزت الدوله و انجام امور علیرغم بروز نقرس و درد پایش

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۴.۵ × ۲۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۸ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1018C264
  •