دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه عبدالحسین میرزا فرمانفرما به عباس میرزا، ۱۳۲۹ ق

نامه عبدالحسین میرزا فرمانفرما به عباس میرزا، ۱۳۲۹ ق

درخواست از مخاطب برای فرستادن چهار طاقه بقچه از اندرون با سایر اسباب‌ها؛ دو متن در حاشیه یکی دستور برای فرستادن این طاقه‌ ها و دیگری در مورد نارضایتی از انجام امور به صورت ناقص

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین میرزا فرمانفرما
  • تاریخ ۱ ذی‌الحجه ۱۳۲۹ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۸ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1018C205
  •