دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تلگراف امیر به عباس میرزا فرمانفرمائیان سالار لشکر، ۱۳۲۱ ق

تلگراف امیر به عباس میرزا فرمانفرمائیان سالار لشکر، ۱۳۲۱ ق

تشکر نویسنده از انتقال حواله حقوق خواهر علاءالدوله به صورت نقدی در تهران و درخواست نویسنده از سالار لشکر مبنی بر فرستادن تلگرافی از کرمانشاهان به تهران و دستور پرداخت آن؛ سالار لشکر در حاشیه دستور داده که حقوق خواهر علاءالدوله پرداخت شود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۰ جمادی‌الثانی ۱۳۲۱ ق
  • ابعاد ۱۶.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۸ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1018C159
  •