دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه ماهرخ سلطان به مجلس

عریضه ماهرخ سلطان به مجلس

عریضه ای از ماهرخ سلطان از کاشان که بختیاری ها به کاشان ریخته و مردم را غارت کرده ، اموال طفل صغیری که مادر و پدر نداشته به نام زهرا که نوه او بوده را نیز تا رخت و لباس برده اند. به دستور امیر، بختیاری ها هر چه را غارت کرده بودند پس دادند. اما مال این بچه پیدا نشده و تقاضای رسیدگی دارند. نامه را محمد حسین برادر ماهرخ مهر کرده.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۵ صفر ۱۳۲۹ ق تا ۲۰ صفر ۱۳۲۹ ق
 • یادداشت ها

  برخی از این اسناد در کتاب «اسناد بانوان در دوره مشروطیت (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی)» به کوشش فاطمه ترکچی وعلی ططری چاپ شده است.

 • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد
 • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
 • تاریخ آپلود ۵ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1018B40
 •