دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه ای از خورشید در شکایت از دولت

نامه ای از خورشید در شکایت از دولت

نامه ای در شکایت از دولت از خورشید همسر علی محمد کاشانی، که زمینی داشته که تنها دارایی بعد از شوهر بوده و از آن امرار معاش می کردیم و با دو طفل صغیر زندگی را می گذراند، حال دولت ضبط کرده وگرسنه و بی چیز مانده اند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ذی‌القعده ۱۳۲۹ ق
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۵ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018B39
  •