دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه همسر آقا محمد وکیل التجار

عریضه همسر آقا محمد وکیل التجار

عریضه عیال مرحوم آقا محمد وکیل التجار نماینده گیلان در مورد اینکه از ایشان به دلیل مبارزه برای مشروطه مالی برای فرزندان نمانده که شامل سه پسر و یک دختر اند و در حال حاضر بدون وسیله معاش و به کمال پریشانی اند و فقط یک خانه دارند که آنرا هم باید بفروشند تا قرض های پدر را بدهند و در انتها خواسته تا حقوقی برای فرزندانش قرار دهند. مجلس با پرداخت مواجب به ورثه وکیل التجار تا سن رشد و بلوغ موافقت می کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ربیع‌الثانی ۱۳۲۹ ق
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۵ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018B38
  •