دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

در مورد عریضه دختران مرحوم موقرالسلطنه به مجلس

در مورد عریضه دختران مرحوم موقرالسلطنه به مجلس

عریضه دختران مرحوم موقرالسلطنه به مجلس که از وزارت مالیه حقوق پدر خود را خواسته اند. نوشته اند که حتی اگر پدر ما مقصر قانونی بوده، ما که اولاد این خاک و آبیم دستور فرمایید وزارت مالیه با ما اینگونه رفتار ننماید. در پاسخ گفته شده که حقوق مقطوع شده و امکان بازگشت ندارد.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳ ربیع‌الاول ۱۳۲۹ ق تا ۲۸ ربیع‌الاول ۱۳۲۹ ق
 • یادداشت ها

  مهر وزارت مالیه ۱۳۲۸ است. برخی از این اسناد در کتاب «اسناد بانوان در دوره مشروطیت (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی)» به کوشش فاطمه ترکچی وعلی ططری چاپ شده است.

 • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد
 • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
 • تاریخ آپلود ۵ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 1018B36
 •