دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه زیور سلطان (طلعت السلطنه) به مجلس

عریضه زیور سلطان (طلعت السلطنه) به مجلس

عریضه زیور سلطان (طلعت السلطنه) به مجلس، درباره سه دانگ قریه حائیج لواسان. زیور سلطان گفته که حاجی نظام الاسلام ملک متصرفی و محصول آماده او را بدون اخطاریه و احضاریه به حکم اداره اوقاف ضبط کرده که حکم نارواست. به هر جا مراجعه کرده پاسخ نگرفته و حال دست به دامن مجلس شده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ شوال ۱۳۲۹ ق
 • یادداشت ها

  برخی از این اسناد در کتاب «اسناد بانوان در دوره مشروطیت (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی)» به کوشش فاطمه ترکچی وعلی ططری چاپ شده است.

 • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد
 • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
 • تاریخ آپلود ۵ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1018B32
 •