دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

در مورد عریضه همسر میرزا رضا کاشانی

در مورد عریضه همسر میرزا رضا کاشانی

عریضه عیال میرزا رضای کاشانی به مجلس در مورد این که به شوهرش تهمت جعل زدند و شوهرش را همراه اموال و نوشتجات را بردند. هنگامی که در حبس بود مسمومش کردند و کشتند. از مجلس تقاضای تحقیق در مورد علت مسمومیت دارد و این که چرا جا به جایش کردند و اجازه دیدار ندادند. درخواست کرده که تکلیف فرزندانش را روشن کنند و قباله ها و بنجاق خانه صغیرها را پس بدهند. مکاتبات مجلس با عدلیه و داخله و پاسخ ها از آنان.

نمای تفصیلی

 • تاریخ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ ق
 • یادداشت ها

  برخی از این اسناد در کتاب «اسناد بانوان در دوره مشروطیت (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی)» به کوشش فاطمه ترکچی وعلی ططری چاپ شده است.

 • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد
 • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
 • تاریخ آپلود ۵ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1018B28
 •