دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شکایت کلثوم خانم از کریم طباخ

شکایت کلثوم خانم از کریم طباخ

اسناد حاوی مکاتبات بین عدلیه٬ مجلس و کلثوم خانم در مورد شکایت کلثوم خانم از کریم طباخ است. کریم طباخ آمده وسایلش را از خانه بیرون ریخته و می گوید پسر زن دو دانگ خانه را به او فروخته حال آنکه زن ادعای بی خبری می کند و می گوید پسر خانه را به او بخشیده. زن می نویسد که قبلا حکم داده شده و چرا حکم را اعلام نمی کنند و مگر یک زن چقدر می تواند دنبال ماجرا را بگیرد و تقاضای دادخواهی سریع دارد. نامه اداره تفتیش و پیگیری های بعدی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ محرم ۱۳۲۹ ق تا ۲۹ صفر ۱۳۲۹ ق
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۴ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018B2
  •