دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

در مورد عریضه بلقیس خانم

در مورد عریضه بلقیس خانم

مکاتبات مربوط به عریضه بلقیس خانم دوقوزآبادی در مورد حبس محمد و پیگیری های آن است. بلقیس خانم خاله محمد است و محمد متهم به قتل بوده، ظاهرا رای به تقصیر وی است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۱ صفر ۱۳۲۹ ق تا ۲ ربیع‌الثانی ۱۳۲۹ ق
 • یادداشت ها

  برخی از این اسناد در کتاب «اسناد بانوان در دوره مشروطیت (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی)» به کوشش فاطمه ترکچی وعلی ططری چاپ شده است.

 • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد
 • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
 • تاریخ آپلود ۵ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1018B18
 •