دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علم طبخ الاطعمه و الاشربه و المزورات و المعاجین، [اوایل قرن ۱۴ ق]

علم طبخ الاطعمه و الاشربه و المزورات و المعاجین، [اوایل قرن ۱۴ ق]

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  بنا به اطلاعات وبسایت کتابخانه مجلس شورای اسلامی: این نسخه خطی که نویسنده آن نامعلوم است، در باب آشپزی و در طریقه پختن انواع خورشها، دلمه‌ها، حلویات، سوپ، سس، اغذیه فرنگی، ترشی‌جات و طریقه نگاهداشتن بادمجان زمستانی، برگ تاک، قارچ، گوشت شور و زبان گاو است.

 • ابعاد ۲۱ × ۲۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
 • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (شماره ۱۵۵۰۳)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ مهر ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1018A7
 •