دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مجموعه در طب قدیم و رسایل دیگر

مجموعه در طب قدیم و رسایل دیگر

بخش اول کتاب طب است. قسمت بعدی در باب معادن و بخش سوم درباره مرباها، بخش آخر کتاب ارسطو درباره اسبان است. صفحه آخر تاریخ تولد و نام فرزندان (وشاید نسلهای بعد) صاحب نسخه را دارد: تولد نورچشمی محمدعلی: ۲۶ رجب ۱۲۷۱، نوش آفرین ۲۲ محرم ۱۲۷۵، میرزا حسین ۹ رجب ۱۲۸۰، خدیجه بیگم ۱۵ رجب ۱۲۷۸، بقیه هشت تولد از ربیع الاول ۱۳۰۶ تا آخرین تاریخ که ذیحجه ۱۳۱۶ است، ثبت شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۲ ق
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (۸۳۸ م)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۵ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018A42
  •