دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دیوان شهره

دیوان شهره

مطابق یادداشتی که در صفحه اول نسخه آمده است این کتاب دیوان اشعار نواب والا شاهزاده علیرضا میرزا پسر خاقان مغفور [فتحعلیشاه] است که متخلص به شهره بوده و در اواخر عمر خود در ملایر بوده است. علیرضا میرزا، دلدار خان زن شیخ الملوک را پس از او به زنی گرفته و این اشعار به قول فریدون میرزا اغلب به خط دلدار خان است که لرستانی بوده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده علیرضا میرزا
  • تاریخ ۱۳۲۳ ق
  • ابعاد ۱۶ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (۱۰۰۶)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۵ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018A40
  •