دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سه رساله، شامل جواب زینب بیگم به طالبین رفع حجاب؛ سند السعادات؛ ادعیه

سه رساله، شامل جواب زینب بیگم به طالبین رفع حجاب؛ سند السعادات؛ ادعیه

مجموعه ای است از چند رساله: اول جواب زینب بیگم به مقاله طالبین رفع حجاب؛ به نظر می رسد این مقاله در نشریه استخر، شماره ۳۲، ۱۳۴۴ق چاپ شده بوده است. در ابتدای نسخه صیغه نکاح و ابیات و نکاتی درباره نکاح آمده است. پس از پایان به تاریخ یوم المباهله (۲۴ ذی الحجه) ۱۳۴۵، کاتب با اشعاری که در جواب ایرج میرزا بدستش رسیده این بخش را به پایان می آورد. بخشی از این رساله به شکل مناظره بین «طبیعی» و «الهی» و بخشی به شکل گفتگو بین «اصفهانی» و «مهجوره» نوشته شده است، دوم رساله سند السعادات فی حسن خاتمه السادات است. نگارنده، غلامعی متخلص به آزاد الحسینی و کاتب، میرزا محمدعلی کمره [؟] است. تاریخ پایان کتابت ۱۹ ذیقعده ۱۳۰۸. سوم رساله ای است که حاوی ادعیه مختلف بنا به اهداف و مناسبات متفاوت همراه با محاسبات ابجد اذکار مختلف تنظیم شده. از محمد علی بن علی اکبر، پایان کتابت ۲ ربیع الثانی ۱۳۵۲.

نمای تفصیلی

  • آفریننده غلامعلی آزاد الحسینی
  • تاریخ ۱۳۰۸ ق تا ۱۳۵۲ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (۱۲۶۲۳)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۵ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018A34
  •