دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بساط نشاط

بساط نشاط

نویسنده با مقدمه ای در صفات پادشاهان، به سبک کتب سلوک الملوک، شروع می کند و سپس وارد مبحث اصلی کتاب می شود. رساله ای هزل آمیز و مرد محور که در آن زنان نجیب «قبیح صورت» و یا کهنسالند، و کنیزکان «سیم اندام و شیرین کلام»، «آداب دان و مهربان». رساله عموما به سبک بازگویی حکایتهای کوتاه نوشته شده است. بخشی از رساله در باره فنون مجامعت مرد و زن است، صفحاتی نیز به «میل مردان بمردان» و «میل زنان به زنان»، رسوم خواهرخواندگی، رسوم آماده سازی عروس و داماد برای عقد و زفاف، و «آداب سلوک زنان با شوهران» اختصاص دارد. بخشهایی ارجاع به رساله «کلثوم ننه» دارد. رساله با مرور لذتها بر مبنای مدت دوام آنها – لذت یکساعته مباشرت؛ لذت یکروزه مجلس شراب و آواز؛ لذت سه روزه استراحت بعد از استحمام؛ لذت یکماهه نشاط صید و شکار؛ لذت یکساله، ملاقات دوستان و برادران؛ لذت همیشگی ابتهاج و فرح به فرزندان سعادتمند – پایان می یابد. کاتب ابراهیم ابن علی اکبر خان آجودان باشی توپخانه است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبد الله میرزا (دارا)
  • تاریخ ۱۳۲۳ ق
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (۸۰۲۵)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۳ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018A30
  •