دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جنگ حکایات

جنگ حکایات

“در کتابخانه مجلس با نام مجموعه حکایات و مطالب متفرقه آمده. جنگی است که چند مطلب متفاوت دارد. بیشتر به صورت تاریخ گونه نوشته شده. قسمتهایی از تاریخ عضدی و به همان سبک و برخی دیگر از تاریخ ها از جمله زندیه و صفویه آورده شده است. بخشی هم حکایات و امثال و حکم است. در یک صفحه ماده تاریخ عمارت نظامیه آمده است. بخشی دستورالعمل آموزشی ارتش است. قسمت بعدی متنی است که به نظر می رسد صورت جلسه بحثی درباره ایجاد بانک ملی در ایران با شرکت خود ناصرالدین شاه باشد و بعد توضیحات بیشتر در باره اینکه بانک چیست و چگونه کار می کند. در انتها، کتاب «لطایف و ظرایف» آمده که بنا به محتویات به احتمال قوی متعلق به اواخر دوران ناصری است. “

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (۱۰۳۹/۲)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۳ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018A24
  •