دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نوادر الامثال [شامل رساله انواع خوراک از نادر میرزا]، اوایل قرن ۱۴ ق

نوادر الامثال [شامل رساله انواع خوراک از نادر میرزا]، اوایل قرن ۱۴ ق

این مجموعه شامل دو کتاب است که راجع به غذا و علم خوراکی ها می باشد. کتاب اول به زبان عربی است و به بخش های متفاوت تقسیم شده است. کتاب دوم طباخی است که به زبان فارسی نوشته شده است. صفحه آغازین نسب مفصل مؤلف و فهرست کتاب است. نویسنده فرزند بدیع الزمان قاجار (صاحب اختیار) و جهان سلطان دختر محمد تقی (حسام السلطنه)‌ پسر محمد قلی (ملک آرا بن فتحعلیشاه) است. او در رمضان ۱۲۴۲ در استر آباد متولد شده است.

نمای تفصیلی

 • آفریننده نادر میرزا بن بدیع الزمان قاجار
 • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  به زبان فارسی و عربی.

 • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
 • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (شماره ۸۱۴۵)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲۹ شهريور ۱۳۹۷ ش
 • شماره سند 1018A16
 •