دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کتابچه وقف

کتابچه وقف

این مجموعه شامل ۶ وقفنامه است. در ۵ مورد واقف حاجیه خانم تاج ماه بیگم دختر میرزا بزرگ عیسی قایم مقام فراهانی است. ۱. وقفنامه حمام محله چهار منار تبریز است و واقف حاج میرزا موسی خان بن عیسی حسینی فراهانی است. تاریخ وقف ۱۲۷۲-۱۲۵۰ است. ۲. وقفنامه قریه الوارعلیای تبریز (مشهور به ملا احمد لور) و حمام زنانه محله چهار منار تبریز می باشد واقف حاجیه خانم تاج ماه بیگم دختر میرزا بزرگ عیسی قایم مقام فراهانی است. تاریخ وقف: ۲۰ رجب ۱۲۶۳ است. ۳. مربوط به وقفنامه یخچال دروازه باغشمه تبریز است. واقف: حاجیه تاج ماه بیگم دختر میرزا بزرگ عیسی قایم مقام فراهانی. این بنا در خارج شهر بندر السلطنه تبریز سمت دروازه باغشمه قرار دارد. در این بنا اشیا و لوازم قایم مقام میرزا عیسی خان نیز وجود دارد که نگهداری از آنها از شروط وقف است. تاریخ وقف: ۱۸ محرم ۱۲۶۳ است. ۴. وقفنامه قریه خاجه مرجان و قریه صوفیان تبریز است. واقف: حاجیه خانم تاج ماه بیگم همشیره میرزا موسی خان، دخترمیرزا بزرگ عیسی قایم مقام فراهانی املاک مزبور را به حاجیه خدیجه خانم مشهور به حاجیه آغا دختر حاجی مبرزا یوسف اشرفی صلح می کند و حاجیه آغا در همان مجلس آن را وقف می کند، با شرح شرایط و مصارف. تاریخ وقف: ۱۱ جمادی الاول ۱۲۶۹. ۵. وقفنامه قریه صوفیان تبریز (دو دانگ) واقف: حاجیه تاج ماه بیگم دختر میرزا بزرگ عیسی قایم مقام فراهانی در این وقفنامه حاجیه آغا (خدیجه خانم ــ بنگرید به وقفنامه شماره ۴) دو دانگ از قریه صوفیان را به حاجیه تاج ماه بیگم صلح می کند. وقفنامه شرح وقف این دو دانگ است توسط حاجیه ماه بیگم با جزییات شرح مصرف و شریط وقف. تاریخ: ۱۱ جمادی الاول ۱۲۶۹ (و آخر رجب ۱۲۶۹؟) ۶. وقفنامه اندرونی و بیرونی و حمام درب مسجد جامع مشهد. واقف: حاجیه تاج ماه بیگم دختر میرزا بزرگ عیسی قایم مقام فراهانی است. تاریخ: ۱۱ جمادی الاول ۱۲۶۳ (۲۸ شعبان ۱۲۶۳؟)

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۲۵۰-۱۲۷۲ ق (۱۸۵۶-۱۸۳۴)
 • یادداشت ها

  متن تایپی را اینجا ببینید: https://platform.qajarwomen.org/contributions/2

 • ابعاد ۲۱.۵ × ۲۹ سانتیمتر
 • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
 • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (شماره ۱۴۹۶۳)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 1018A14
 •