دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جهان آرا به میرزا حسن شیخ الاسلام

جهان آرا به میرزا حسن شیخ الاسلام

جهان آرا (حاجیه خانم) پزشکیان، نامه ای به داماد خود، میرزا حسن شیخ السلام، در مورد بیماری آسیه خانم، می نویسد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده جهان آرا حاجیه خانم
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۰.۷ × ۱۳.۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A86
  •