دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آسیه خانم به میرزا حسن شیخ الاسلام

آسیه خانم به میرزا حسن شیخ الاسلام

آسیه خانم نامه ای به پدر خود در مورد تعمیرات خانه می نویسد.

نمای تفصیلی

 • آفریننده آسیه خانم (مجموعه شیخ الاسلامی)
 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۱۱/۵ × ۹/۳ سانتیمتر.

 • ابعاد ۲۱ × ۱۳.۳ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A79
 •