دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یمن الدوله دولتشاهی به منشی باشی، ۱۷ صفر ۱۳۳۲

یمن الدوله دولتشاهی به منشی باشی، ۱۷ صفر ۱۳۳۲

یمن الدوله دولتشاهی از رشت به منشی باشی در قزوین در مورد پرداخت یک برات به حاج محمد قاسم تاجر هروی.

نمای تفصیلی

 • آفریننده سلطان احمد میرزا یمن الدوله دولتشاهی
 • تاریخ ۱۷ صفر ۱۳۳۲ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۱۴/۵ × ۱۲ سانتیمتر.

 • ابعاد ۲۰.۶ × ۱۳ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1016A70
 •