دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پسر عمه میرزا حسن شیخ الاسلام به او

پسر عمه میرزا حسن شیخ الاسلام به او

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۱۴ × ۱۱ سانتیمتر.

 • ابعاد ۲۲ × ۲۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A64
 •