دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پسر یمن الدوله به شاه جان

پسر یمن الدوله به شاه جان

نویسنده اشاره می کند که اندرونی خانه مورد نظر را دیده و برای اجاره آن را پسندیده اند. نویسنده همچنین اشاره می کند که اندرونی به ذغال بیشتر احتیاج دارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۲۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1016A62
  •