دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کربلایی موسی به میرزا حسن شیخ السلام

کربلایی موسی به میرزا حسن شیخ السلام

تظلم خواهی به میرزا حسن شیخ الاسلام از طرف شخصی به نام کربلایی موسی که ساکن دهکده ای است که مورد حمله کردهای بهتوئی قرار گرفته است. بنا به توضیح بهرام شیخ الاسلامی قمر خانم، عمه ی میرزا حسن شیخ الاسلام، زن رئیس کردهای بهتوئی بوده است.

نمای تفصیلی

 • آفریننده کربلایی موسی
 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۱۲/۲ × ۱۴/۵ سانتیمتر.

 • ابعاد ۱۹.۳ × ۱۲.۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A59
 •