دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا ابوتراب به رخساره خانم، ۱۳ صفر ۱۳۱۰

میرزا ابوتراب به رخساره خانم، ۱۳ صفر ۱۳۱۰

میرزا ابوتراب شیخ الاسلام به رخساره خانم می نویسد به دلیل کمبود کاغذ روی پاکت نوشته است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده حاج میرزا ابوتراب شیخ الاسلام
  • تاریخ ۱۳ صفر ۱۳۱۰ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۱۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A58
  •