دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا حسن شیخ الاسلام به منشی باشی

میرزا حسن شیخ الاسلام به منشی باشی

میرزا حسن شیخ الاسلام از درخواست های مکرر منشی باشی برای خرید کاغذ و پاکت و لاک و گم کردن لاک گله می کند. به مشروطه اشاره ای می کند و می گوید پیش از مشروطه شرایط بهتر بود. اشاره ای نیز به خاطراتش از رخساره خانم دارد و اصرار رخساره خانم به او در مورد ترک تریاک.

نمای تفصیلی

 • آفریننده میرزا حسن شیخ الاسلامى (رئیس المجاهدین)
 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۷/۶ × ۱۱/۵ سانتیمتر

 • ابعاد ۱۲.۶ × ۲۰ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A57
 •