دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا حسن شیخ الاسلام به منشی باشی

میرزا حسن شیخ الاسلام به منشی باشی

میرزا حسن شیخ السلام به منشی باشی درباره اجازه ازدواج به تاج خانم، دختر عمه میرزا حسن شیخ الاسلام که پیردختر بوده و شوهر پیدا کرده است، می نویسد. علاوه بر آن، به دعوای نوکر ها نیز اشاره می کند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده میرزا حسن شیخ الاسلامى (رئیس المجاهدین)
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۱.۸ × ۱۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A56
  •