دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به میرزا حسن شیخ الاسلام از زن او

نامه به میرزا حسن شیخ الاسلام از زن او

نامه درباره فرستادن آسیه خانم و خانم جان به تهران و پرداخت حقوق نوکران است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۲۵.۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A48
  •