دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

افسانه خانم به میرزا حسن شیخ الاسلام

افسانه خانم به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه افسانه خانم، دختر میرزا منصور شیخ الاسلام، به پسر عموی میرزا حسن شیخ الاسلام.

نمای تفصیلی

  • آفریننده افسانه خانم
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲ × ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A30
  •