دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه نواب الحاجیه و میرزا مسعود شیخ الاسلام

نکاح نامه نواب الحاجیه و میرزا مسعود شیخ الاسلام

نکاح نامه نواب الحاجی (فاطمه سلطان خانم)، دختر زیبا چهره میرفندرسکی و میرزا حسین شیخ الاسلام (مجد الاسلام)، و میرزا مسعود شیخ الاسلام.

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۵ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1016A185
  •