دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سه نامه به رخساره خانم، ۱۳۰۹ ق

سه نامه به رخساره خانم، ۱۳۰۹ ق

شامل سه نامه: (۱) از طرف زنی ناشناس به آسیه خانم، ۱۳۰۹ ق. (۲) اجازه نامه برای زنی که به بچه رخساره خانم شیر می دهد، ۱۵ رجب ۱۳۰۹. (۳) نامه تسلیت از طرف آقا میرزا مسعود شیخ الاسلام به رخساره خانم برای مرگ ملکی جهان خانم، ۱۳۰۹ ق.

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۵ رجب ۱۳۰۹ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد نامه دوم (اجازه نامه): ۸ × ۲۰ سانتیمتر؛ نامه سوم (تسلیت): ۱۲/۵ × ۲۰/۵ سانتیمتر؛ پاکت: ۱۲/۵ × ۷/۲ سانتیمتر.

 • ابعاد ۱۲.۵ × ۲۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A173
 •