دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سه دعوتنامه به مجالس عقد و عروسی

سه دعوتنامه به مجالس عقد و عروسی

دعوتنامه ها شامل موارد زیر است: دعوتنامه از میرزا حسن شیخ الاسلام به مجلس عقد دختر آقا میرزا صابونی؛ دعوتنامه عروسی برای میرزا حسن شیخ الاسلام و خانواده؛ دعوتنامه عروسی خواهر میرزا حسن شیخ الاسلام و غلام حسین عمادی.

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1016A13
  •