دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ناشناس به میرزا حسن شیخ الاسلام، [حدود ۱۳۳۳ ق]

ناشناس به میرزا حسن شیخ الاسلام، [حدود ۱۳۳۳ ق]

نویسنده میرزا حسن شیخ السلام را از اخبار اشغال قزوین توسط نیروهای نظامی روسیه با خبر می سازد.

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۳۳ ق
  • ابعاد ۲۰.۸ × ۲۶.۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A126
  •