دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ناشناس به میرزا حسن شیخ الاسلام

ناشناس به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه یکی از پیشکاران به میرزا حسن شیخ الاسلام.

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۱۴/۵ × ۱۱ سانتیمتر.

 • ابعاد ۲۱.۸ × ۱۴.۲ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A123
 •