دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تلگراف، حاجیه خانم به میرزا حسن شیخ الاسلام، ۱۳۲۹ ق

تلگراف، حاجیه خانم به میرزا حسن شیخ الاسلام، ۱۳۲۹ ق

جهان آرا (حاجیه خانم) پزشکیان در تلگرافی به دامادش، میرزا حسن شیخ السلام در مورد سلامتی عزیزالملوک خانم می گوید.

نمای تفصیلی

 • آفریننده جهان آرا حاجیه خانم
 • تاریخ ۱ محرم ۱۳۲۹ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۱۳/۵ × ۸/۷ سانتیمتر.

 • ابعاد ۲۲ × ۱۸ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A119
 •