دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به جهان آرا حاجیه خانم

نامه به جهان آرا حاجیه خانم

از قزوین نویسنده به جهان آرا (حاجیه خانم) پزشکیان درباره یک دعوای حقوقی می نویسد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹.۷ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A116
  •