دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

[حاج حسین خان؟] به میرزا حسن شیخ الاسلام

[حاج حسین خان؟] به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه پیشکار میرزا مسعود شیخ الاسلام (احتمالا حاجی حسین خان) به میرزا حسن شیخ الاسلام، پسر میرزا مسعود شیخ الاسلام.

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

  • آفریننده حاجی حسین خان
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۱۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A114
  •