دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جهان آرا به میرزا حسن شیخ الاسلام

جهان آرا به میرزا حسن شیخ الاسلام

جهان آرا (حاجیه خانم) پزشکیان نامه ای به دامادش، میرزا حسن شیخ السلام، می نویسد در مورد یک عریضه و فرستادن اقلام درخواستی.

نمای تفصیلی

 • آفریننده جهان آرا حاجیه خانم
 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۱۰ × ۷/۷ سانتیمتر.

 • ابعاد ۱۷ × ۱۰.۳ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A109
 •