دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آسیه خانم

آسیه خانم دختر ملکه جهان و محمد علی شاه بود. با سلطان مجید میرزا پسر سالار الدوله ازدواج کرد و صاحب سه فرزند شدند: محمد علی میرزا، لعیا خانم (همسر بدرالدین، پسر کلید دار حرم حضرت ابولفضل)، و انسیه خانم

این اطلاعات را بهمن بیانی، صاحب مجموعه بیانی، در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید