دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آغا بیگم خانم (خان قزی خانم)

دختر میرزا نصرالله ابطحی و خواهر طاهر خانم (کوچک آغا خانم)؛ همسر علی قلی خان یاور (ساری خان)؛ فرزندان: حیدر قلی، جعفر قلی، عذرا، و ملیحه

این اطلاعات از طریق اسناد و شجره نامه‌ مجموعه ساری به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید