دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مرتضی خان نی داوود

ت ۱۳۱۸ ق
و ۱۳۶۹ ش

مرتضی خان نی داوود،‌ موسیقیدان، آهنگساز، و نوازنده تار، فرزند استاد بالا خان بود. او در سال ۱۳۱۸ ق متولد و در سال ۱۳۶۹ ش در سان فرانسیسکو کالیفرنیا درگذشت.

این اطلاعات از طریق اسناد مرکز تاریخ شفاهی یهودیان به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو