دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امیر هوشنگ کردستانی

پسر تاج الملوک و میرزا اسدالله کردستانی؛ همسر ملکه خانم؛ فرزندان: فریدون، فرخ، فرامرز، و فیروزه کردستانی

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید