دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بتول خانم

دختر خورشید کلاه خانم و موسی خان؛ همسر عباس میرزا دولتشاهی و مادر مینو

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید