دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهر الدوله

همسر میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه)؛ مادر افسرالدوله، عباسقلی (همسر اول مریم فیروز)، غلامحسین، فتح الله، حسینعلی، و نصیرالسلطنه

سلیمانی، کریم. القاب رجال دوره قاجاریه، تهران: نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۱۳۷. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید