دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بهادرالملک

همسر اول او، بی بی عمه از دراویش علی اللهی بود. همسر دومش اختر خانم نام داشت و فرزندانشان عبارتند از: پوران، آذرمیدخت، توران، عباس، و غلامرضا.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید