دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد (سالار بهزادی)

پسر عامردخت و محمد ابراهیم سالار بهزادی؛ همسر اولش نصرت، دختر عیسی (عمویش)، بود و فرزندشان عبدالعظیم نام داشت. بعد با فلورا معینیان ازدواج کرد و فرزندانشان عبارتند از امیر ابراهیم، پریسا، و لیلا.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید